OttTransit.ca

Briarbrook via Innovation

Stops on 63 Briarbrook via Innovation

  • A MACKENZIE KING 2A <-> INNOVATION A
  • B LEBRETON 1A <-> INNOVATION B
  • C LINCOLN FIELDS 3A <-> INNOVATION B
  • D EAGLESON 4A <-> INNOVATION B